روز پزشک اول شهریور ماه 1401

اول شهریور ماه زادروز طبیب برجسته نامدار ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمام پزشکان سرزمینم خصوصا پزشکان گروه بیمارستان های نیکان مبارک باد.

شاعر دکلمه : اسماعیل فرزانه
دکلمه با صدای: سمانه بیژن
خواننده : روزبه نعمت الهی
‌ ‌