حامد قاسمی

دکترحامد قاسمی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

رزومه پزشک

جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، هیات علمی دانشگاه تهران