اصلاح عیوب انکساری

اصلاح عیوب انکساری

برای اینکه چشم شما قادر به دیدن واضح اشیاء باشد امواج نورانی باید پس از انکسار توسط محیط های شفاف قرنیه و عدسی روی پرده حساس به نور شبکه که در قسمت خلقی چشم قرار دارد متمرکز شوند در نهایت تصویر توسط عصب بینایی به مغز ارسال می شود. عیوب انکساری زمانی رخ می دهد که چشم شما امواج نورانی را به طور مناسب و دقیق متمرکز نکند. بنابراین تصویری که دید می شود تار خواهد بود. اگرچه عیوب انکساری جزئی از اختلالات چشمی می باشند.

انواع این عیوب انکساری عبارتند از: نزدیک بینی(میوپی)، دور بینی( هیپروپی)، پیرچشمی، آستیگماتیسم؛ که هرکدام روش های درمانی مانند عینک و یا جراحی عیوب انکساری که شامل(Lasik ،Epi Lasik ،Lasek ،PRK، لنز داخل چشمی) دارند.