فرزاد فرزبد

دکترفرزاد فرزبد

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر

رزومه پزشک

جراح و متخصص بیماری‌های چشم و فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر