پزشکان مرکز چشم پزشکی نیکان

با پزشکان مجموعه چشم پزشکی نیکان بیشتر آشنا شوید.

دکتر فروزان رحیمی

دکتر ستاره کریم دیزانی

جراح و متخصص چشم
دکتر فروزان رحیمی

دکترفرزانه آقا محمدی خامنه

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
علی بابایی

دکترآرش میرمحمد صادقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر فروزان رحیمی

دکترمریم آل طاها

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر فروزان رحیمی

دکتر نسیم کوهستانی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص گلوکوم
دکتر فروزان رحیمی

دکترسارا رحیمیان

جراح و متخصص چشم
علی بابایی

دکتربیژن پور مستدام

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
دکتر فروزان رحیمی

دکترفروزان رحیمی

جراح و متخصص چشم
علی نادری

دکترعلی نادری

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
علی رقیبی

دکترعلی رقیبی

جراح و متخصص چشم
عسگری رضانژاد امیردهی

دکترعسگری رضانژاد امیردهی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
دکتر نسیم عموهاشمی

دکتر نسیم عموهاشمی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص گلوکوم
بیژن آب آذر

دکتربیژن آب آذر

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
رامین نوری نیا

دکتررامین نوری نیا

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
حامد قاسمی

دکترحامد قاسمی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
منصور همایونی

دکترمنصور همایونی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
مهران زارعی قنواتی

دکترمهران زارعی قنواتی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه
محمد اسحاقی

دکترمحمد اسحاقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
فرزاد فرزبد

دکترفرزاد فرزبد

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر
محمد مهدی صدوقی

دکتر محمد مهدی صدوقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
مهرداد مهرآزما

دکترمهرداد مهرآزما

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
منوچهر نائینی

دکترمنوچهر نائینی

جراح و متخصص چشم
محمد زارعی

دکترمحمد زارعی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر
فرشته شیخ الاسلامی

دکترفرشته شیخ الاسلامی

جراح و متخصص چشم