برنامه پزشکان چشم پزشکی نیکان

برنامه روزهای حضور پزشکان کلینیک چشم پزشکی نیکان؛ جهت دریافت نوبت می توانید از طریق دکمه زیر، نوبت خود را ثبت نمائید یا از طریق شماره  02129123177 با ما تماس بگیرید.

اسامی پزشکان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
1
-
11 الی 12
11 الی 12
11 الی 12
-
-
2
-
-
-
16 الی 18
-
-
3
-
-
-
-
-
10:30 الی 12
4
-
12 الی 14
-
-
-
-
5
-
12:30 الی 14:30
14:30 الی 16:30
16 الی 18
16 الی 18
-
6
-
-
-
-
9:30 الی 12
-
7
8:30 الی 10:30
-
8:30 الی 10:30
-
-
-
8
10: الی 12
-
-
7:30 الی 9
-
-
9
11:30 الی 13:30
-
-
-
-
-
10
13:30 الی 15
-
-
-
-
-
11
16 الی 19
-
-
-
10:30 الی 12
-
12
-
8:30 الی 10:30
-
-
-
-
13
-
14 الی 16
-
14 الی 16
-
-
14
-
16 الی 17
-
-
-
-
15
-
-
-
9 الی 11
-
8 الی 10
16
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
17:30 الی 19:30
-
18
-
-
-
-
-
9 الی 11
19
-
-
-
-
-
13:30 الی 15:30
20
9 الی 11
-
14 الی 16
-
-
-