پزشکان مرکز چشم پزشکی نیکان

با پزشکان مجموعه چشم پزشکی نیکان بیشتر آشنا شوید.

علی بابایی

دکترمرتضی موسوی نائینی

متخصص جراحی عمومی
دکتر فروزان رحیمی

دکترتهمینه متوسلی

متخصص چشم پزشکی
دکتر فروزان رحیمی

دکتر ستاره کریم دیزانی

جراح و متخصص چشم
دکتر فروزان رحیمی

دکترفرزانه آقا محمدی خامنه

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
علی بابایی

دکترآرش میرمحمد صادقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر فروزان رحیمی

دکترمریم آل طاها

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
دکتر فروزان رحیمی

دکتر نسیم کوهستانی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص گلوکوم
دکتر فروزان رحیمی

دکترسارا رحیمیان

جراح و متخصص چشم
علی بابایی

دکتربیژن پور مستدام

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
دکتر فروزان رحیمی

دکترفروزان رحیمی

جراح و متخصص چشم
علی نادری

دکترعلی نادری

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
علی رقیبی

دکترعلی رقیبی

جراح و متخصص چشم
عسگری رضانژاد امیردهی

دکترعسگری رضانژاد امیردهی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
دکتر نسیم عموهاشمی

دکتر نسیم عموهاشمی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص گلوکوم
بیژن آب آذر

دکتربیژن آب آذر

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
رامین نوری نیا

دکتررامین نوری نیا

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
حامد قاسمی

دکترحامد قاسمی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
منصور همایونی

دکترمنصور همایونی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
مهران زارعی قنواتی

دکترمهران زارعی قنواتی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه
محمد اسحاقی

دکترمحمد اسحاقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص اکولوپلاستی
فرزاد فرزبد

دکترفرزاد فرزبد

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر
محمد مهدی صدوقی

دکتر محمد مهدی صدوقی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه
مهرداد مهرآزما

دکترمهرداد مهرآزما

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه
منوچهر نائینی

دکترمنوچهر نائینی

جراح و متخصص چشم
محمد زارعی

دکترمحمد زارعی

جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر
فرشته شیخ الاسلامی

دکترفرشته شیخ الاسلامی

جراح و متخصص چشم