ویدئوهای آموزشی چشم

در این بخش شما با انواع بیماریی ها و جراحی های چشم، مراقبت های چشم  و مراقبت های بعد از عمل از طریق مصاحبه با پزشکان آشنا خواهید شد.